Strona główna » Sztuczna inteligencja na rynku pracy

Sztuczna inteligencja na rynku pracy

Europosłowie dyskutowali o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy

W trakcie wysłuchania publicznego zorganizowanego w Parlamencie Europejskich eurodeputowani dyskutowali na temat wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Poruszono m.in. takie kwestie jak perspektywy dostosowania rynku pracy do procesów cyfryzacji, zmian w tej dziedzinie wynikających z coraz powszechniejszego stosowania SI w przedsiębiorstwach oraz szans na powstawanie dzięki postępowi technologicznemu nowych miejsc pracy.

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Komisję Specjalną ds. Sztucznej Inteligencji w Erze Cyfrowej (AIDA) oraz Komisję ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) we współpracy z Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM). Przesłuchanie obejmowało dwa panele, każdy z czterema zaproszonymi ekspertami – pierwszy z nich dotyczył ogólnie rynku pracy, a drugi wpływu sztucznej inteligencji na przyszłość umiejętności.

„Jestem zdecydowanym zwolennikiem transformacji cyfrowej. Nowe technologie, a zwłaszcza sztuczna inteligencja, z pewnością będą przekształcać rynek pracy, ale ani przez chwilę nie obawiam się, że ludzie zostaną pozbawieni pracy – stwierdził przewodniczący komisji AIDA rumuński europoseł Dragos Tudorache. – Wręcz przeciwnie, uważam, że sztuczna inteligencja i nowe technologie zapoczątkują erę dobrobytu, przyczynią się do powstania wielu nowych miejsc pracy, zwiększania jej wydajności i jakości, tak samo jak poprzednie rewolucje przemysłowe, które zmieniły rynek pracy na lepsze” – dodał.

Zdaniem Dragosa Tudorache, aby tak się stało, Unia Europejska powinna skupić się na edukacji i umiejętnościach cyfrowych. Szef komisji AIDA podkreślił przy tym, że jego zdaniem kompetencje te „polegają nie tylko na przygotowaniu do pracy w przyszłości, ale raczej na tematach geopolitycznych. Wraz z pojawieniem się nowych zagrożeń wykorzystujących technologię i wyrafinowanych ataków na naszą demokrację i wartości, takich jak fałszywe wiadomości, fałszywa nauka, dezinformacja i ingerencja w wybory, edukacja i krytyczne myślenie stają się najważniejsze w rozmowie o przyszłości naszego świata” – ocenił.

Na konieczność ciągłego dostosowywania i aktualizowania nabytych umiejętności przez pracowników zwracała z kolei uwagę przewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Lucia Ďuriš Nicholsonová.

„Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie umiejętności, które będą reagować na szybkie zmiany na rynku pracy – powiedziała. – Zwiększone zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe wraz z potrzebą ciągłego dostosowywania i aktualizowania już nabytych umiejętności oznacza potrzebę reformy naszych systemów edukacji. W szerszym kontekście musimy również zapewnić, że sztuczna inteligencja będzie działać na rzecz ludzi i naszych społeczeństw. Możemy to zrobić, opracowując i wdrażając godne zaufania i zrównoważone polityki sztucznej inteligencji” – dodała.

Panel ds. Przyszłości nauki i technologii Parlamentu Europejskiego (STOA) opublikował kilka raportów z badań dotyczących tych tematów, w tym m.in. „Automatyzacja cyfrowa i przyszłość pracy” oraz „Podmioty danych, nadzór cyfrowy, sztuczna inteligencja i przyszłość pracy”. Eksperci zwracają w nich uwagę, że rozwój technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji (AI), stworzy zarówno wyzwania, jak i szanse dla rynku pracy. Pojawią się nowe miejsca pracy, zaś niektóre stare prawdopodobnie znikną. Powszechne wykorzystanie technologii cyfrowych doprowadzi również do znaczących zmian w kwestii jakości pracy.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

Powrót


Pomysł na smaczny obiadDołącz do naszych darczyńców