Strona główna » Jak sprawdzić, do kiedy możemy bezpiecznie spożyć produkt

Jak sprawdzić, do kiedy możemy bezpiecznie spożyć produkt

Czy zastanawiałeś się, skąd producent wie, do kiedy możesz zjeść dany produkt? Jednym ze sposobów określenia „terminu ważności” są tzw. próby przechowalnicze. W toku tych eksperymentów umieszcza się produkt w komorze, w której prowokuje się szybsze psucie badanego produktu.

Obowiązkiem producenta jest zapewnienie nam, konsumentom, bezpiecznej żywności

Producent ma wiele obowiązków względem nas, czyli konsumentów, a jednym z nich jest określenie terminu ważności, czyli do kiedy produkt jest bezpieczny i zachowuje swoje właściwości pod warunkiem jego właściwego przechowywania.
Kiedy możemy zjeść produkt po upływie „daty ważności”?

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie kluczowe jest poznanie dwóch sformułowań, które wbrew pozorom nie oznaczają tego samego.

„Należy spożyć do:” – napis umieszczany na produktach szybko psujących się, np.: jogurtach, mleku czy wędlinach. Tak opisanych produktów nie jedzmy po upłynięciu terminu umieszczonego na opakowaniu, gdyż mogą się w nich rozwinąć niekorzystne dla zdrowia bakterie, czyli ryzykujemy zatrucie. Taki produkt może być niebezpieczny!

„Najlepiej spożyć przed:”/„Najlepiej spożyć przed końcem:” – napis ten umieszcza się najczęściej na produktach sypkich, które nie psują się łatwo i zachowują swoje właściwości, jeśli są przechowywane w odpowiednich warunkach (określonych przez producenta), np.: mąka, ryż, kasza. Jeśli w domu mamy mąkę, ryż lub kaszę po terminie oznaczonym na opakowaniu, nie musimy ich wyrzucać, ponieważ nie stwarzają one zagrożenia dla naszego zdrowia. Upłynięcie tego terminu oznacza jednak, że w produktach tych mogła się zmniejszyć się zawartość niektórych składników odżywczych, np. witamin.

Niezależnie od użytego terminu nie wolno handlować produktami po „terminie ważności”. Jeśli znajdziemy taki produkt na półce – żądajmy jego wycofania od pracowników sklepu. Jesteśmy wtedy świadomymi konsumentami.

Powrót


Pomysł na smaczny obiadDołącz do naszych darczyńców