Strona główna » Prosta Spółka Akcyjna – teraz możesz ją założyć!

Prosta Spółka Akcyjna – teraz możesz ją założyć!

Od 1 lipca 2021 r. można zakładać nową spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). W tym dniu wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

MRPiT

Prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią na dostrzeżone wyzwania współczesnej gospodarki, w szczególności w zakresie form prowadzenia działalności innowacyjnej. Opiera się na dwóch podstawowych założeniach – pierwszym jest prostota w praktyce funkcjonowania spółki – czyli łatwe założenie, działanie i, ewentualnie, likwidacja P.S.A. Drugie natomiast to elastyczność – projektowane przepisy nie ograniczają swobody akcjonariuszy, gdy nie jest to konieczne – podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii.

W P.S.A. do minimum zostały ograniczone wymogi związane z utworzeniem i prowadzeniem spółki:

Brak barier formalnych i finansowych na starcie – wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł, a spółkę można założyć w systemie S24 (rejestracja spółki on-line w 24h);

Zamiast kapitału zakładowego w P.S.A. tworzony jest kapitał akcyjny – akcje nie stanowią jego części i nie mają wartości nominalnej;

Akcje można objąć za pracę lub usługi, zachowując kluczowy wpływ na decyzje w spółce;

Akcje P.S.A. podlegają obowiązkowej dematerializacji w uproszczonym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr może prowadzić m.in. firma inwestycyjna albo notariusz, w tym również przy wykorzystaniu blockchainu. P.S.A. nie ma obowiązków spółki publicznej (akcje P.S.A. nie są przedmiotem zorganizowanego obrotu) W szerokim zakresie można wykorzystywać komunikację elektroniczną do podejmowania uchwał czy odbywania zgromadzeń (np. wideokonferencja), co ułatwia procesy decyzyjne;

Wystarczy jednoosobowy zarząd, nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej; można też stworzyć jeden organ, w którym łączy się zarządzanie i nadzór – radę dyrektorów;

Przewidziana została uproszczona likwidacja P.S.A. (skrócone terminy dla „klasycznej” likwidacji oraz możliwość wykreślenia spółki z KRS bez likwidacji, przez przejęcie jej majątku przez akcjonariusza, z obowiązkiem zaspokojenia pozostałych akcjonariuszy i wierzycieli);

Jednocześnie w P.S.A. funkcjonują mechanizmy, które skuteczniej niż kapitał zakładowy zabezpieczają interesy wierzycieli spółki (m.in. zakaz wypłat zagrażających wypłacalności spółki oraz obowiązek oszczędzania).

Dzięki nieskomplikowanej rejestracji, elastycznej strukturze kapitałowej oraz możliwości wyboru optymalnego systemu organów proponowane rozwiązania powinny ułatwić podejmowanie działalności gospodarczej wszystkim tym, którzy opierają swój pomysł biznesowy na wiedzy, a także posiadają umiejętności do jego doskonalenia.

Co ważne, Prosta Spółka Akcyjna jest dostępna dla inwestorów planujących podjęcie działalności w jakiejkolwiek branży poza wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych, a jej istnienie nie jest ograniczone czasowo.

Zapoznaj się z Przewodnikiem po Prostej Spółce Akcyjnej – https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przewodnik-po-prostej-spolce-akcyjnej Wejście w życie P.S.A. zbiega z premierą w pełni elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego, z którego można korzystać na Portalu Rejestrów Sądowych https://prs.ms.gov.pl Dzięki temu proces założenia P.S.A., z wykorzystaniem portalu S-24 (będącego częścią nowego eKRS), w całości przebiega online.

kom/ lgs/

Źródło informacji: MRPiT

—Przewiń stronę do następnego artykułu—

Powrót


Pomysł na smaczny obiadDołącz do naszych darczyńców