Strona główna » W UE marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności

W UE marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności

W UE marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności; każdy z nas statystycznie wyrzuca ok. 173 kg jedzenia

Szacunki przeprowadzone w ramach finansowanego przez UE projektu FUSIONS wykazały, że w UE marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności. Oznacza to, że statystycznie każdy z nas co roku wyrzuca ok. 173 kg jedzenia.

Fragmenty raportu na ten temat zamieszczono na firmowanej przez Parlament Europejski i Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego stronie internetowej www.what-europe-does-for-me.eu/pl dotyczącej wpływu UE na nasze codzienne życie.

Z danych wynika, że gospodarstwa domowe i przetwórstwo łącznie produkują 72 proc. unijnych odpadów spożywczych. Żeby pomóc państwom członkowskim radzić sobie z tym problemem, utworzono Unijną Platformę ds. Strat i Marnotrawienia Żywności. Komisja Europejska zapowiedziała, że postara się wyjaśnić przepisy UE – chce ułatwić darowizny żywności i umożliwić wykorzystanie wycofanych z obrotu środków spożywczych w paszach.

Jednym z ważnych celów KE jest poprawa oznaczeń dat ważności – chodzi zwłaszcza o oznaczenie „najlepiej spożyć przed”, które klienci interpretują błędnie. W rezultacie wyrzucają czasem produkty nadal nadające się do spożycia. Na swojej stronie internetowej Komisja zamieściła wykaz dobrych praktyk, które pozwalają ograniczyć marnowanie żywności. Znalazły się w nim przykłady programów redystrybucji żywności w unijnych krajach.

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie specjalne w sprawie zwalczania marnotrawienia żywności. Na mocy nowej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów Komisja Europejska ustanowiła z kolei wspólną metodologię pomiaru marnotrawienia żywności.

W 2020 r. państwa UE rozpoczęły gromadzenie danych na temat odpadów żywnościowych, a do połowy 2022 r. mają złożyć sprawozdania na temat krajowych poziomów tych odpadów. Jednocześnie wezwano je do ograniczenia marnotrawienia żywności o 30 proc. do 2025 r., a do 2030 r. – o połowę. Do czerwca 2019 r. prowadzony był finansowany z UE program badawczy REFRESH. Za pomocą projektów pilotażowych badacze testowali nowe sposoby przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. Działania prewencyjne będą bazować również na wynikach sfinansowanego przez UE badania na temat oznaczeń dat ważności.

Źródło informacji: EuroPAP News

Powrót


Pomysł na smaczny obiadDołącz do naszych darczyńców