Strona główna » Wybierasz się do Wielkiej Brytanii? Musisz o tym wiedzieć

Wybierasz się do Wielkiej Brytanii? Musisz o tym wiedzieć

Z dniem 1 października 2021 r. zgodnie z harmonogramem działań, przyjętym w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ZK) z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, nastąpią kolejne zmiany w zasadach podróżowania do Wielkiej Brytanii.

Od tego dnia przekraczanie granic Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przez obywateli Państw Członkowskich UE, EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Konfederacji Szwajcarskiej nie będzie już co do zasady możliwe, tak jak ma to miejsce obecnie, na podstawie dowodu osobistego/ID, ale warunkowane będzie koniecznością posiadania w tym celu ważnego dokumentu paszportowego.

Strona brytyjska przewiduje jednak pewne wyjątki od tej reguły, umożliwiające w dalszym ciągu wjazd do ZK na podstawie dowodu osobistego – ale dotyczą one tylko n/w kategorii osób, które:

  • osiedliły się lub uzyskały status tymczasowy (pre-settled status) w ramach Systemu Osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme);
  • złożyły wniosek o przyznanie ww. statusów w ramach EU Settlement Scheme w terminie do 30 czerwca 2021 roku, ale nie otrzymały jeszcze decyzji;
  • posiadają EU Settlement Scheme family permit;
  • otrzymały pozwolenie na pracę dla pracowników przygranicznych (Frontier Worker Permit);
  • przybywają w ramach Opieki Zdrowotnej S2 (S2 Healthcare Visitor);
  • są szwajcarskimi dostawcami usług (Swiss Service Provider)

i które, co istotne z takiej liberalizacji będą mogły korzystać aż do dnia 31.12.2025 r.

Wobec tego aktualnie planując podróż do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, osoby, które nie przynależą do ww. kategorii osób w celu uniknięcia problemów związanych np. z nieuzyskaniem zgody na wjazd do tego kraju z powodu braku dokumentów do tego uprawniających – przede wszystkim powinny uzyskać ważny dokument paszportowy.

We wszystkich wątpliwych sprawach, czy w przypadku pytań w tym zakresie, rekomendowane jest wcześniejsze upewnienie się, np. co do swojego aktualnego statusu, ale tylko i wyłącznie za pośrednictwem Ambasady Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. w Polsce lub przewoźników, z których usług zamierzacie Państwo korzystać.

Więcej informacji na temat zasad przekraczania granicy brytyjskiej (ZK) znaleźć można tu:https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen.

Źródło: Straż Graniczna

Photo of Water Droplets on Glass Window
Selective Photo of 2 Deck Bus Near People

Powrót


Pomysł na smaczny obiadDołącz do naszych darczyńców